Tarnowska Karta Miejska

Witamy na stronie internetowej poświęconej Systemowi Tarnowskiej Karty Miejskiej. Docelowo strona ta zostanie zastąpiona Platformą E-usług. 

Dla lepszego zrozumienia treści zawartych na portalu wyjaśniamy najczęściej używane skróty:

22.10.2017 // www.ekarta.umt.tarnow.pl