SmodCMS

O projekcie

Tarnowska Karta Miejska wdrażana jest w ramach projektu pn.: "Platforma zintegrowanych e-usług dla mieszkańców Tarnowa z elementami karty mieszkańca".

Przedmiotem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Tarnowa dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez:

  • budowę platformy e-usług,
  • uruchomienie 80 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) tj. infokiosków,
  • wdrożenie Elektronicznej Karty Mieszkańca,
  • zintegrowanie platformy z systemami jednostek miejskich.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace w zakresie instalacji infrastruktury technicznej oraz analizy. Zaplanowano również szkolenia i doradztwo dla pracowników.

Celem projektu jest przygotowanie techniczne (teleinformatyczne) instytucji świadczących usługi publiczne do świadczenia nowych elektronicznych usług publicznych zapewniających sprawną i efektywną obsługę.

 

Projekt podzielony został na następujące etapy:

  • system Zarządzania Kartą Miejską - to nowoczesny system informatyczny ułatwiający kontrolę i nadzór nad funkcjonowaniem usług miejskich oraz zarządzanie nimi w zależności od potrzeb i oczekiwań miasta, w ramach projektu zakupiono system informatyczny, infrastrukturę serwerową,  10 tys. kart dualnych (interfejs stykowy i zbliżeniowy) oraz 10 tys kart z interfejsem bezstykowym, kontrolerki autobusowe - przeczytaj więcej o tarnowskiej karcie miejskiej
  • internetowy portal E-usług - oprócz portalu pozwalającego na bezpieczny dostęp do wielu usług publicznych, będzie zawierał Wirtualnego Konsultanta zaawansowaną technologicznie aplikację ułatwiającą użytkownikom dostęp do usług oferowanych na portalu. Wirtualny Konsultant będzie odpowiadał na pytania zadane w języku polskim informując mieszkańców odwiedzających portal o usługach świadczonych przez jednostki miejskie takie jak ZKM, ZPS, MOPS, TCK i TOSIR. Portal z pełną funcjonalnością będzie uruchomiony w 2012 roku - przeczytaj więcej o portalu E-usług
  • uruchomienie 80 infokiosków w jednostkach miejskich (głównie oświatowych) stanowiących publiczne punkty dostępu do Internetu z centralnym systemem zarządzania i kontrolą zawartości - zgodnie z harmonogramem projektu infokioski były sukcesywnie dostarczane i uruchamiane od marca 2011 do  stycznia 2012 roku  - przeczytaj więcej o infokioskach.
  • działania promocyjne
  •