SmodCMS

Przydatne informacje

W tym dziale znajdziesz wszelkie informacje potrzebne do korzystania Systemu Tarnowskiej Karty Miejskiej.

Infolinia SKM dostępna jest pod numerem telefonicznym: 14 68 82 552.  Koszt połączenia z infolinią SKM jest zgodny z cennikiem opłat operatora telekomunikacyjnego, który realizuje dane połączenie.

Lista usług świadczonych w ramach SKM przez jednostki miejskie:

Urząd Miasta Tarnowa:

 • udzielanie informacji o SKM,
 • przyjmowanie wniosków  o wydanie e-karty miejskiej,
 • wydawanie e-kart oraz ich duplikatów,
 • rozpartywanie reklamacji dotyczących działania SKM,
 • prowadzenie infolinii SKM,
 • doładowanie e-portmonetki,
 • zwrot środków z e-portmonetki gdy e-karta utraci ważność.

Zarząd Dróg i Komunikacji:

 • przyjmowanie wniosków  o wydanie e-karty miejskiej,
 • wydawanie e-kart oraz ich duplikatów,
 • sprzedaż okresowych biletów komunikacji miejskiej oraz ich przenoszenie na e-kartę,
 • rozpatrywanie reklamacji dotyczących sprzedaży biletów okresowych komunikacji miejskiej,
 •